Для вступників в інтернатуру

До уваги вступників до інтернатури в 2023 році!

Прийом документів та зарахування на навчання в інтернатуру НМУ імені О.О. Богомольця в 2023 році буде здійснюватись згідно з Положенням про інтернатуру, затвердженого наказом МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 (в редакції Наказу МОЗ України № 493 від 16.03.2022) зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України від 10.04.2023 № 673.

Відповідно до п. 1.5 Положення про інтернатуру, затверджене наказом МОЗ від 22.06.2021 р. № 1254 для працевлаштування на посаду лікаря-спеціаліста або фармацевта/провізора-спеціаліста за відповідною спеціальністю проходження інтернатури є обов’язковим.

Відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України “Про освіту”, підпункту 3 пункту 12 Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019 – 2021 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 674-р, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 90), у зв’язку з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, з метою підвищення якості інтернатури та для забезпечення планування і проведення розподілу та зарахування в інтернатуру в умовах дії воєнного стану та його наслідків розподіл і зарахування випускників всіх спеціальностей галузі знань 22 “Охорона здоров’я” та всіх форм навчання, які вступають в інтернатуру в 2022 році, здійснюється таким чином:

 • розподіл на підготовку в інтернатурі проводиться для випускників, які навчалися в закладі вищої освіти за державним замовленням. Випускники, які навчалися в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, самостійно обирають місце проходження інтернатури;
 • випускник, який навчався за державним замовленням, отримує від закладу вищої освіти пропозицію щодо спеціальності та місця проходження інтернатури або, у разі відмови від отриманої пропозиції, самостійно обирає місце проходження інтернатури. Випускник повідомляє заклад вищої освіти про відмову від пропозиції щодо місця проходження інтернатури письмовою заявою;
 • формування пропозицій випускникам проводиться комісією з розподілу випускників (далі – комісія) не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення ними закладу вищої освіти. До складу цієї комісії входять: ректор – голова комісії, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники Міністерства охорони здоров’я України, підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових, державних адміністрацій та установ охорони здоров’я, які мають повноваження вирішувати усі питання, що виникають під час визначення місця проходження інтернатури. Комісія знайомиться з даними випускника, заслуховує та обговорює рекомендації про найбільш доцільне направлення його до відповідного місця проходження інтернатури. Пропозиція випускникові робиться від імені комісії її головою. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним;
 • формування персональної пропозиції випускнику здійснюється на підставі існуючих кадрових потреб галузі охорони здоров’я, в тому числі спричинених воєнними діями та їх наслідками, та з урахуванням переліку вакантних посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, спеціальності, набутої у закладі вищої освіти, академічної успішності, сімейного стану, стану здоров’я випускника та членів його сім’ї, активності у науково-дослідній діяльності і громадській роботі та особистих побажань. У разі, якщо випускник, який навчався в закладі вищої освіти за державним замовленням, погоджується з пропозицією комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає йому направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі, в якому зазначається спеціальність в інтернатурі, місце проходження інтернатури та інша інформація, визначена пунктом 2 розділу IV Положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу. Випускнику, який навчався в закладі вищої освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, або який навчався за державним замовленням, але відмовився від пропозиції комісії з розподілу випускників, заклад вищої освіти видає довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури;
 • заклад вищої освіти видає випускнику направлення на проходження програми підготовки в інтернатурі або довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури не пізніше 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);
 • для визначення бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)- інтернів випускник звертається до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військово-цивільних, державних адміністрацій, керівників закладів охорони здоров’я. У разі підтвердження наявності вакантної посади лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна (у разі підготовки в інтернатурі за кошти державного бюджету) або місця для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за обраною спеціальністю у відповідному закладі охорони здоров’я випускник подає документи для зарахування в інтернатуру;
 • для зарахування в інтернатуру випускник подає заяву до закладу вищої освіти, в якій зазначає бажану спеціальність та базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів відповідно до переліку, опублікованому на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України;
 • заяви іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, для зарахування на програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб приймаються за наявності документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який подається разом із заявою;
 • заява для зарахування в інтернатуру подається випускником до закладу вищої освіти до 20 липня поточного року (або 25 березня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);
 • випускники зобов’язані з’явитися на базу стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів не пізніше 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків), а до закладу вищої освіти для проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі – не пізніше 01 вересня поточного року (або 30 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків);
 • початок програми підготовки в інтернатурі з 01 серпня поточного року (або 01 квітня для випускників за спеціальністю 224 “Технології медичної діагностики та лікування” та випускників заочної форми навчання за спеціальністю 226 “Фармація, промислова фармація” у разі, якщо у відповідній адміністративно-територіальній одиниці є можливість проводити підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів в умовах дії воєнного стану та його наслідків).”.

Порядок зарахування до інтернатури регламентується розділом IV Положенням про інтернатуру, затвердженим наказом МОЗ від 22.06.2021 р. № 1254. Відповідно до п. 4.1 Положення № 1254 підставою для зарахування в інтернатуру є:

 1. направлення закладу вищої освіти на проходження програми підготовки в інтернатурі за результатами рейтингового розподілу; документ, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”
 2. для випускників – іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, – направлення закладу вищої освіти на проходження програми підготовки в інтернатурі.

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом:

 • Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування лікарів-інтернів комунальної або приватної форми власності, визначених базами стажування лікарів-інтернів відповідно до пункту 3 розділу III цього Положення);
 • керівника бази стажування лікарів-інтернів державної форми власності, яку включено МОЗ до переліку баз стажування лікарів-інтернів відповідно до пункту 3 розділу III цього Положення (у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування лікарів-інтернів державної форми власності, що належить до сфери управління відповідного міністерства, іншого органу державної влади, Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України);
 • керівника закладу вищої освіти (у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування фармацевтів/провізорів-інтернів, а також для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів-іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, за всіма спеціальностями підготовки в інтернатурі).

Інтернатура за контрактом. Відповідно до пункту 8.1 наказу МОЗ №1254 від 22.06.2021 Положення про проходження інтернатури фінансування підготовки в інтернатурі для громадян України може відбуватися за кошти фізичних (юридичних) осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування підготовки в інтернатурі іноземців та осіб без громадянства відбувається за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Підготовка в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється на підставі договорів про надання платних послуг із закладом вищої освіти та базою стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів.

Форми навчання. Відповідно до п. 1.4.  Положення про інтернатуру програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та практичної.

 • 1 етап: навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) ЗВО медичних факультетів університетів і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти (очна частина інтернатури).
  • Очна частина навчання в інтернатурі проводиться на кафедрах Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.
 • 2 етап: стажування в базових установах і ЗОЗ (заочна частина інтернатури). Навчання лише на заочній формі є неможливим.
  • Заочна частина підготовки в інтернатурі – це стажування на базі  закладів охорони здоров’я.
   • Перелік таких баз стажування є в Департаментах (управліннях) охорони здоров’я м. Києва та областях.

Майбутні лікарі-інтерни мають право самостійно обрати заклад охорони здоров’я та укласти з керівництвом закладу угоду про проходження заочної частини інтернатури, надавши копію цієї угоди до приймальної комісії Інституту післядипломної освіти. У цьому випадку лікарі-інтерни вступають до інтернатури Інституту післядипломної освіти лише на очну частину.
За деякими спеціальностями навчання в інтернатурі можу бути забезпечено на кафедрі та на клінічних базах кафедри (повна форма навчання в Інституті післядипломної освіти). У такому випадку майбутні лікарі-інтерни укладають договір на повний цикл навчання з керівництвом НМУ імені О.О. Богомольця.

Підсумкове оцінювання (атестація) лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів включає:

1) ліцензійний інтегрований іспит “Крок 3”;
2) іспит з оволодіння практичними навичками, по закінченню якого проводиться співбесіда зі спеціальності.

Атестацію на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання “лікар-спеціаліст” з конкретної спеціальності проводять атестаційні комісії, склад яких затверджує керівник закладу вищої освіти, де проводиться підготовка лікарів-інтернів (освітня частина). Оволодіння практичними навичками перевіряється шляхом виконання лікарем (фармацевтом/провізором)-інтерном трьох пакетів практичних завдань та ситуаційних задач відповідно до Програми навчання в інтернатурі.

Якщо лікар-інтерн не склав попередній етап атестації, він не допускається до наступного етапу. 

При негативному результаті іспиту з оволодіння практичними навичками та вміннями лікар (фармацевт/провізор)-інтерн вважається таким, що не засвоїв вміння і не оволодів практичними навичками, передбаченими програмою підготовки в інтернатурі, та відповідно вважається неатестованим.
Можливість повторного складання іспиту з оволодіння практичними навичками та вміннями не передбачено.

Після закінчення інтернатури лікарі-інтерни отримують сертифікати лікаря-спеціаліста.   

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ В ІНТЕРНАТУРУ

Будьте уважні

 • у зв’язку з ситуацією в Україні прийом документів для вступу в інтернатуру буде відбуватися дистанційно в електронній формі відповідно до «Порядку дистанційного подання документів для вступу в інтернатуру НМУ імені О.О.Богомольця в 2023 році»
 • Для швидкого та зручного оформлення та подання документів пропонуємо скористатися Інструкцією дистанційного подання документів для вступу в інтернатуру НМУ імені О.О.Богомольця в 2023 році 

Бюджетна форма навчання

Заява щодо прийому документів для вступу в інтернатуру НМУ ім. О.Богомольця бюджетної форми навчання.  

Договір про надання освітніх послуг

ДОГОВІР про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою.

Контрактна форма навчання

Заява щодо прийому документів для вступу в інтернатуру НМУ ім. О.Богомольця контрактної форми навчання. 

ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника (ст. 48 КЗпП України). 
Трудові книжки ведуться на:

 • всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи-підприємця (ФОП) понад п’ять днів;
 • позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 • студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ

Для інтернів бюджетної форми навчання

Згідно з п. 2.2 Положення № 291 зарахування проводиться на посади лікарів (провізорів)–інтернів закладу охорони здоров’я (ЗОЗ), тобто з інтерном— база стажування укладає трудовий договір, про що робиться відповідний запис до його трудової книжки.

Оскільки інтерн-бюджетник із базою стажування перебуває у трудових відносинах, то повинен бути відповідний запис у трудовій книжці. Жодних особливостей щодо заповнення трудової книжки інтерна Інструкція № 58 не містить. Проте зверніть увагу, що першим у трудовій книжці має бути запис про навчання.

Хто його повинен внести? Можливі 2 варіанти: 
–  інтерн мав трудову до вступу до інтернатури — запис про навчання вносить ЗВО, у якому інтерн навчався;   
–  інтерн не мав трудової до вступу до інтернатури — запис вносить ЗОЗ — база стажування.

Підставою для таких записів будуть накази ЗВО про зарахування та відрахування (окремі записи).

Тільки після цього запису база стажування вносить запис про зарахування на посаду лікаря (провізора)–інтерна. Підставою для такого запису є наказ закладу про проходження циклу інтернатури. Наступний запис — про закінчення інтернатури, який вносить також база стажування.

Після закінчення інтернатури та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста за першим місцем роботи колишнього інтерна роботодавець повинен внести запис про прийняття на роботу.

Для інтернів контрактної форми навчання

Щодо записів до трудових книжок лікарів-інтернів Міністерство охорони здоров’я України надає роз’яснення у листі від 23 червня 2010 № 08.01-35/1222. Для випускників недержавних та державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів, що навчались за кошти юридичних чи фізичних осіб або за власні кошти, записи до трудових книжок про зарахування на навчання в інтернатурі та відрахування у зв’язку із закінченням навчання вносяться навчальним закладом за умови, що випускники мають трудові книжки.

 Випускникам, які не мають трудових книжок, ці записи вносяться до трудових книжок уповноваженим органом за місцем майбутньої роботи при оформленні трудової книжки на підставі витягів із наказів навчального закладу про зарахування та відрахування з інтернатури.

оплата навчання в інтернатурі

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НМУ

Адреса:       01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13.
Одержувач: Національний медичний університет
Спец. рахунок:   UA968 2017 2031 3231 0022 0101 6421
Банк:           Державна казначейська служба України
МФО: 820172
Код:     02010787
Призначення платежу: за інтернатуру, ПІБ інтерна,
ідентифікаційний номер, номер договору, спеціальність

Замовник (інтерн чи особа, яка заключила Договір про надання освітньої послуги) вносить оплату за отримання цієї послуги до початку навчання, але не пізніше 10 числа поточного місяця.
Обов’язково лікар (провізор)- інтерн має надати копію квитанції про сплату за навчання в ІПО НМУ імені О.О.Богомольця.
При несвоєчасній оплаті освітньої послуги Договір розривається і відповідно лікар (провізор)-інтерн відраховується за невиконання умов Договору.