Керівникам і викладачам клінічних баз

НОРМАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до “Положення про інтернатуру бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів – заклади охорони здоров’я державної, комунальної, приватної форми власності, в тому числі заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління міністерств та інших органів державної влади, Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, аптеки (для проходження програми підготовки в інтернатурі фармацевтами/провізорами-інтернами, що мають у своєму складі структурні підрозділи для підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю);

III. ВИЗНАЧЕННЯ БАЗ СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ (ФАРМАЦЕВТІВ/ПРОВІЗОРІВ)-ІНТЕРНІВ

Бази стажування лікарів-інтернів повинні відповідати таким вимогам:

 1. наявність акредитаційного сертифікату першої або вищої категорії;
 2. наявність необхідної кількості кураторів лікарів-інтернів з числа лікарів, які мають не нижче першої кваліфікаційної категорії або досвід роботи за фахом не менше 7 років.
  1. Кількість лікарів-інтернів на одного куратора – не більше 5 осіб;
 3. наявність структурних підрозділів, які надають пацієнтам медичну допомогу в стаціонарних, амбулаторних умовах, лабораторних та діагностичних кабінетів, інших структурних підрозділів для забезпечення проходження практичної частини програми підготовки лікарів-інтернів з відповідної спеціальності;
 4. наявність медичного обладнання та інших медичних виробів, необхідних для забезпечення проходження практичної частини програми підготовки лікарів-інтернів з відповідної спеціальності;
 5. надання лікарям-інтернам обсягу роботи відповідно до програм підготовки в інтернатурі з певної спеціальності;
 6. наявність навчальних приміщень для лікарів-інтернів, обладнаних сучасними технічними засобами та забезпечених необхідними навчально-методичними матеріалами.

Програми підготовки в інтернатурі за певними спеціальностями можуть передбачати додаткові вимоги до баз стажування лікарів-інтернів.

2. Бази стажування фармацевтів/провізорів-інтернів повинні відповідати таким вимогам:

 1. наявність ліцензії на діяльність з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки та/або участь у державних соціальних програмах, зокрема програмах реімбурсації вартості лікарських засобів;
 2. ведення господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів та/або роздрібної торгівлі лікарськими засобами не менше 3 років;
 3. наявність необхідної кількості кураторів фармацевтів/провізорів-інтернів з числа фармацевтів/провізорів, які мають не нижче першої кваліфікаційної категорії або досвід роботи за фахом не менше 7 років.
  1. Кількість фармацевтів/провізорів-інтернів на одного куратора – не більше 7 осіб;
 4. надання фармацевтам/провізорам-інтернам обсягу роботи відповідно до програми підготовки в інтернатурі;
 5. наявність обладнання, необхідного для забезпечення проходження практичної частини програми підготовки фармацевтів/провізорів-інтернів за спеціальністю “Фармація”;
 6. наявність навчальних приміщень для фармацевтів/провізорів-інтернів, обладнаних сучасними технічними засобами та забезпечених необхідними навчально-методичними матеріалами.

3. Перелік баз стажування лікарів-інтернів, їх географічний розподіл з урахуванням розташування закладів вищої освіти, розподіл місць в інтернатурі за спеціальностями визначається МОЗ до 01 травня поточного року.
Перелік баз стажування лікарів-інтернів за спеціальністю “Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія” та фармацевтів/провізорів-інтернів за спеціальністю “Фармація” визначається МОЗ до 05 березня поточного року.

4. Подання списків та заявок для визначення баз стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за результатами рейтингового розподілу здійснюється щороку в такому порядку:

 • до 01 березня поточного року Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають до МОЗ списки баз стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, сформовані відповідно до вимог до баз стажування, визначених у пунктах 1, 2 цього розділу. У списках зазначається інформація щодо кожної бази стажування: найменування, кількість посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів за штатним розписом та місць для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за певною спеціальністю з урахуванням кількості лікарів (фармацевтів/провізорів) на базі стажування, які відповідають вимогам до кураторів, визначених підпунктом 2 пункту 1, підпунктом 2 пункту 2 цього розділу;
 • до 01 березня поточного року заклади охорони здоров’я, які належать до сфери управління МОЗ, міністерства та інші органи державної влади, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров’я, Національна академія наук України, Національна академія медичних наук України, заклади охорони здоров’я приватної форми власності можуть подати до МОЗ заявки на розподіл посад та місць для лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів на їхні бази стажування, які відповідають вимогам визначеним у пунктах 1, 2 цього розділу. У заявках зазначається інформація щодо кожної бази стажування: найменування, кількість посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів за штатним розписом та місць для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за певною спеціальністю з урахуванням кількості лікарів (фармацевтів/провізорів) на базі стажування, які відповідають вимогам до кураторів, визначених підпунктом 2 пункту 1, підпунктом 2 пункту 2 цього розділу;
 • до 01 березня поточного року заклади вищої освіти можуть подати до МОЗ списки баз стажування лікарів-інтернів за спеціальністю “Стоматологія” та фармацевтів/провізорів-інтернів за спеціальністю “Фармація”, сформовані відповідно до вимог до баз стажування, визначених у пунктах 1, 2 цього розділу. У списках зазначається інформація щодо кожної бази стажування: найменування, кількість посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів за штатним розписом та місць для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за певною спеціальністю з урахуванням кількості лікарів (фармацевтів/провізорів) на базі стажування, які відповідають вимогам до кураторів, визначених підпунктом 2 пункту 1, підпунктом 2 пункту 2 цього розділу.

Після визначення переліку баз стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів на поточний рік кількість посад лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів за штатним розписом та місць для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб за певною спеціальністю, розподілена на кожну базу стажування, не може бути скорочена та замінена на інші посади/місця.

На базах стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів комунальної форми власності співвідношення кількості місць для підготовки лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів за кошти фізичних (юридичних) осіб не може складати більше ніж три місця на одну посаду лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна, який проходить підготовку за кошти державного бюджету.

5. Бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі лікарів (провізорів/фармацевтів)-інтернів з числа іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, визначаються закладом вищої освіти.

6. Перелік баз стажування лікарів-інтернів МОЗ розміщує на своєму офіційному вебсайті до 01 травня поточного року.

Перелік баз стажування лікарів-інтернів за спеціальністю “Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія” та фармацевтів/провізорів-інтернів за спеціальністю “Фармація” МОЗ розміщує на своєму офіційному вебсайті до 05 березня поточного року.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ В ІНТЕРНАТУРІ

Керівник бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів:

 1. видає накази відповідно до пункту 4 розділу IV цього Положення та забезпечує проходження практичної частини інтернатури лікарями (фармацевтами/провізорами)-інтернами відповідно до програми підготовки в інтернатурі на базі стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів;
 2. видає наказ про визначення кураторів лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів;
 3. організовує інформування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів про діяльність бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів, ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці і техніки безпеки, правами та обов’язками лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів тощо;
 4. відряджає лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів до відповідного закладу вищої освіти для проходження освітньої частини програми інтернатури згідно з графіком освітнього процесу;
 5. повідомляє про порушення виконання програми інтернатури лікарем (фармацевтом/провізором)-інтерном Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та заклад вищої освіти відповідно.

Куратор лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів на базі стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів:

 1. здійснює підготовку лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів на базі стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів відповідно до програми підготовки в інтернатурі;
 2. здійснює контроль за виконанням лікарем (фармацевтом/провізором)-інтерном програми підготовки в інтернатурі та у разі порушень виконання повідомляє про це керівника бази стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів;
 3. залучає лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів до активної участі в діагностичній, лікувальній, профілактичній, фармацевтичній роботі та у виконанні заходів інфекційного контролю;
 4. взаємодіє з керівником групи лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів закладу вищої освіти для забезпечення виконання лікарями (фармацевтами/провізорами)-інтернами програми підготовки в інтернатурі.

ДОКУМЕНТИ БАЗИ СТАЖУВАННЯ

Перелік документів

 1. Наказ Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Київською ОДА про затвердження баз стажування і відповідальних керівників заочного циклу.
 2. Паспорт лікувального закладу.
 3. План роботи керівника лікарів-інтернів на навчальний рік.
 4. Типові навчальні програми.
 5. Накази Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Київської ОДА про зарахування лікарів-інтернів з бюджетної форми навчання.
 6. Графік проходження заочного циклу (суміжні цикли).
 7. Накази Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця про зарахування лікарів-інтернів з контрактної форми навчання та очної частини бюджетної форми.
 8. Журнал реєстрації лікарів-інтернів з їх паспортними даними.
 9. Плани проведення семінарських і практичних занять на базі стажування.
 10. Журнали проведення семінарських і практичних занять на базі стажування.
 11. Накази про заключну атестацію.

Документація керівника інтернів

 1. Директивні та нормативні документи з питань організації інтернатури:

–   “Положення про інтернатуру” затверджено наказом  МОЗ України № 1254 від 22.06.2021 р.;

–   Накази МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Київської ОДА;

   Програма підготовки зі спеціальності “офтальмологія” 

–   робочі навчальні плани первинної спеціалізації лікарів в інтернатурі НМУ, затверджені МОЗ України;

–   навчальний план підготовки лікарів-інтернів на базі стажування;             

–  тематичні плани семінарських і практичних занять на базі стажування, (для стаціонару та поліклініки);

–   перелік вмінь та практичних навичок для опанування інтернами.

 1. Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали:

–   план роботи керівника інтернів по підготовці лікарів-інтернів на базі стажування на навчальний рік (затверджений головним лікарем);

–   календарний план навчання лікарів-інтернів на навчальний рік (графік ротації по відділеннях, кабінетах для виконання всіх розділів навчального плану з профільних і суміжних дисциплін; графік проведення семінарських практичних занять з лікарями-інтернами);

–   журнал обліку відвідування занять і успішності лікарів-інтернів (оцінка початкового рівня знань, піврічна, річна, заключна атестації, участь у конференціях, опанування практичних навичок);

–   звіт керівника інтернів за навчальний рік;

–   журнал обліку зауважень і пропозицій за результатами перевірок роботи базової установи стажування та їх реалізації.

Рекомендації керівникам інтернів на базі стажування

На підставі “Положення про інтернатуру”  затвердженого наказом  МОЗ України № 1254 від 22.06.2021 р., Наказу МОЗ від 23.02.2005 р. № 81 “Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих медичних закладів, медичних факультетів університетів”   керівники інтернів здійснюють підготовку лікарів-інтернів згідно з типовим навчальним планом та програмою з відповідної спеціальності, навчають їх виконанню безпосередніх обов’язків, практичних навичок, вмінь та професійним знань

 1. Перед початком навчального року керівники інтернів готують необхідну документацію та матеріали по підготовці лікарів-інтернів на весь період навчання (план роботи керівника інтернів, календарний план навчання  лікарів-інтернів на базі стажування, план ротації по відділеннях, графік семінарських і практичних занять, журнал обліку відвідування занять та успішності лікарів-інтернів, контроль підготовки лікарів-інтернів).
 2. По прибуттю лікарів-інтернів на базу інтернатури з ними проводиться загальні збори з питань організації навчання на базі, планування та ведення обліку роботи, оформлення звітної документації. Лікарі-інтерни знайомляться з їх правилами та обов’язками, діючими наказами, інструкціями та іншими нормативними документами, типовим навчальним планом та програмою, а також особливостями навчання на базі стажування.

При проходженні спеціалізації інтерни повинні мати індивідуальні плани, щоденники, писати реферати, знайомитись з монографіями і журнальними статтями.

 1. В перші дні проходження інтернатури керівник лікарів-інтернів повинен визначити початковий рівень знань та вмінь інтернів, з урахуванням якого складає індивідуальні плани підготовки кожного інтерна на підставі робочого навчального плану та програми з спеціальності.
 2. Керівники інтернів (завідувачі відділень) проводять з лікарями – інтернами планові та тематичні клінічні розробки хворих, співбесіди, семінари згідно з програмою, забезпечують виконання усіх видів  діагностичної, лікувальної та профілактичної роботи. Надають допомогу лікарям-інтернам в конференціях. Знайомлять з роботою ЛКК і МСЕК, залучають до складання навчально-облікової документації, планів, проведення аналізу лікувально-профілактичної діяльності.
 3. Керівник лікарів-інтернів (завідувач відділення) систематично контролює самостійну діяльність лікарів-інтернів, повноту обстежень хворих, обґрунтованість діагнозу, оцінку тяжкості стану, тактику лікування хворих, а також якість оформлення медичної документації.

Крім того, керівник:

– контролює виконання індивідуального плану навчання. Оволодіння методами лабораторної та інструментальної діагностики.

– проводить з лікарями-інтернами щоквартально загальні збори з питань виконання індивідуальних планів навчання (за участю головного лікаря, спеціалістів ОУОЗ та викладача університету).

– періодично виносить питання, про навчання лікарів-інтернів на засідання медради лікарні.

– щомісячно доповідає головному лікареві про хід підготовки лікарів-інтернів.

– безпосередньо відповідає перед головним лікарем базового закладу охорони здоров’я за якість практичної підготовки лікарів- інтернів, вносить пропозиції щодо удосконалення спеціалізації в інтернатурі.

 1. Керівник організує і проводить з лікарями-інтернами індивідуальну роботу, прищеплює їм високі моральні якості, любов до вибраної професії, почуття патріотизму, дотримання принципів медичної етики, деонтології.
 2. За 10 днів до заключної атестації на визначення знань та вмінь з присвоєнням кваліфікації “лікар-спеціаліст” керівники лікарів–інтернів повинні перевірити у кожного лікаря-інтерна матеріали, які мають бути подані Державній атестаційній комісії:

а/ індивідуальний план навчання в інтернатурі;

б/ щоденник  обліку роботи лікаря-інтерна;

в/ реферати за темами, передбаченими робочим навчальним планом та програмою;

г/ виробничі характеристики, підписані головним лікарем базового закладу та керівником лікаря-інтерна (в двох примірниках);

 1. Керівник лікарів-інтернів може бути присутнім на державній заключній атестації керованих ним лікарів-інтернів.